top of page

"מי ילד זבל?" הוא סיפור סאטירי להורים ומתואר מנקודת מבטם. הוא פורסם ברשת לפני ימים ספורים תחת השם "מתן ילד זבל" וצבר עשרות אלפי צפיות ושיתופים.

אז קודם כל תודה רבה לכל מי שקרא, שיתף והגיב. לצד הרוב המוחץ של התגובות החיוביות, הגיעו כמה תגובות מ"מתנים" ומהורים של מתנים שחששו מהאופן בו השתמשנו בשם. למען הסר ספק, אין מתן אמיתי, זה ילד בדיוני עם שם בדיוני. כל ההתייחסות אליו, אפילו בסיפור, היא דרך העיניים של אבא שהגוזל שלו נפגע.

הפרוייקט הזה נוצר לשם ההנאה. השם לא עקרוני עבורו ואין לנו שום עניין לפגוע ולו במתן אחד...ולכן....הסיפור כעת זמין בשמות נוספים. כל ילד יכול להיות קורבן, כל ילד יכול להיות  בריון. אתם מוזמנים לבחור שם אחר מהרשימה ולהיכנס לגן הנרקיסים.

? מי ילד זבל

יקי גני  |  דניאל רבנר  |  מורן סער בכר

רדו למטה...

Anchor 1
bottom of page